AO ,,CASMED,, oferă spre ocupare un post de coordonator departament socio-medical în mun. Bălți.

AO ,,CASMED,,  oferă spre ocupare un post de coordonator departament socio-medical în mun. Bălți.

Cerințe faţă de candidaţi:

 • Studii superioare în asistență socială și studii medicale speciale;
 • Experienţă profesională: minimum 3 ani în sănătate sau servicii sociale;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale;
 • Cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Capacitate de organizare şi planificare a activităţilor curente;
 • Personalitate dinamică, flexibilă, analitică;
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și extrem de organizat;
 • Disponibilitate pentru program prelungit și deplasări;
 • Permis de conducere cat. B și experiență de condus automobilul minim 1 an.
 • Operare PC (MS Office, Internet Explorer);

Scopul general al funcţiei: Responsabil pentru organizarea şi coordonarea serviciilor socio- medicale de îngrijiri la domiciliu.

Responsabilități:

 • Organizează și monitorizează zilnic activitatea personalului din subordine;
 • Evalueaza periodic activitatea personalului din subordine, propune și participă la acordarea calificativelor profesionale, pe care le avizează;
 • Prezintă periodic Directorului note informative privind activitatea personalului din subordine;
 • Elaborează anual program de instruire al personalului din subordine;
 • Întocmește rapoarte conform procedurilor interne și a solicitărilor Directorului;
 • Redactează și centralizează documente specifice îngrijirilor la domiciliu;
 • Organizează  procurarea de bunuri și echipamente specifice îngrijirilor la domiciliu.

Beneficii:

–        Mediu de lucru atractiv şi echipă tînără şi dinamică;

–        Posibilitatea de implicare activă în proiectele asociaţiei;

–        Posibilitatea de formare şi instruire permanentă.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul și scrisoare de motivare la adresa de email: ngo_casmed@yahoo.com, pînă pe data de 15 iulie, indicând poziția la care aplică.  

MISIUNEA AO ,,CASMED,,

Creşterea calităţii vieţii pentru diferite categorii de beneficiari prin dezvoltarea de modele funcționale de servicii sociale și îngrijiri comunitare și consolidarea capacităților actorilor comunitari.

VIZIUNE AO ,,CASMED,,

O comunitate activă, cu acces egal la servicii sociale și îngrijiri comunitare de calitate. 

Pentru mai multe detalii despre activitatea AO  “CASMED” vizitați pagina web: www.casmed.md