Tel: +373-231-27674 / E-mail: casmed.md@gmail.com

SĂNĂTATEA ESTE ESENŢA VIEŢII
NOI VĂ AJUTĂM SĂ O MENŢINEŢI

Proiecte

Extinderea şi consolidarea serviciilor integrate socio-medicale de îngrijiri la domiciliu în raionul Edineţ

Perioada de implementare: Iulie 2019 – Decembrie 2019 Bugetul proiectului: 15,000 EUR Donator: Republica Cehă prin Programul „Cooperarea Cehă de Dezvoltare” Obiectiv general: Îmbunătățirea sănătății și bunăstării persoanelor vulnerabile  (persoanele în vârstă, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități). Obiective specifice: O1. Creșterea accesului la serviciile de îngrijiri integrate socio-medicale la domiciliu pentru persoanele în etate sau cu dizabilități din or. […]

Află mai mult

O nouă cale de promovare a democrației

Perioada de implementare: Iunie 2019 – Februarie 2020 Bugetul proiectului: 9040 USD Donator: Ambasada SUA în Republica Moldova Scopul general al proiectului este de încuraja participarea cetățenilor la procesul de guvernare locală. Obiectivele proiectului sunt:  Creșterea nivelului de participare a cetățenilor din raioanele Fălești și Glodeni; Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la valorile cetățeniei active și a democrației.

Află mai mult

Echitate în sănătate prin responsabilizare socială

Durata proiectului: Mai 2019 – Aprilie 2022 Donator: Biroul de Cooperare al Elveției (SDC) Parteneri: Crucea Roșie din Elveția, AO „Homecare” Budget: 435,022.00 CHF Scopul: Populația din Republica Moldova beneficiază de asistență medicală de calitate, cu protecție financiară adecvată Rezultatele proiectului: Autoritățile responsabile de sănătate oferă asistență medicală echitabilă la nivel local Asigurarea medicală obligatorie […]

Află mai mult

Îmbătrânire Activă și Sănătoasă

Durata proiectului: Aprilie 2019 – Octombrie 2019 Donator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Bugetul proiectului: 12,866.00 EUR Scop: Sporirea gradului de integrare și participare a persoanelor în etate în viața comunităților țintă. Obiective: Sporirea integrării și participării active a persoanelor în vârstă în comunitățile țintă; Facilitarea elaborării planurilor de activitate a grupurilor de seniori; Sprijinirea grupurilor de seniori în implementarea […]

Află mai mult

Acces egal la servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități

Perioada de implementare: 15.01.2019 – 15.11.2020 Bugetul proiectului: 49,972.00 EUR Donator: Comisia Europeană prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova (UE), Fundația Soros-Moldova. Aria: localitățile r. Glodeni. Scop: Îmbunătățirea calității serviciilor sociale prestate persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora. Obiective: Creșterea accesului la serviciul de echipă mobilă a persoanelor cu dizabilități din raionul […]

Află mai mult

Îngrijitor 24/24

Perioada de implementare: August – Noiembrie 2018 Bugetul proiectului: 2 500 EUR Donator: Agenția Cehă pentru Dezvoltare,  Caritas Cehia, People in Need Proiectul urmărește dezvoltarea în raza municipiului Bălți a unui serviciu de supraveghere/îngrijire 24/24 a persoanelor în vârstă. Printre activitățile proiectului se includ: Elaborarea unui plan de afacere socială; Dotarea cu echipament a unui birou; Recrutarea și angajarea […]

Află mai mult

Dezvoltarea serviciului de îngrijiri la domiciliu «CASMED» (Faza a III-a)

Perioada de implementare: 2017-2020 Bugetul proiectului: 2 086 302 CHF Donator: Fundația Elvețiană HEKS Proiectul se află la a treia fază de implementare. Acesta vizează dezvoltarea de servicii integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu în localităţile din zona de Nord a Republicii Moldova. Proiectul urmărește următoarele obiective: Sporirea accesului la servicii integrate socio-medicale de îngrijire la domiciliu […]

Află mai mult

Îmbătrânire și Sănătate (Faza a II-a a Proiectului „Servicii Comunitare de Îngrijire la Domiciliu şi Îmbătrînire Activă”)

Perioada de implementare: 01.01.2017 – 31.12.2019 Bugetul proiectului: 790 370 CHF Donator: Crucea Roșie din Elveția   Această etapă a proiectului se axează pe componenta de îngrijiri socio-medicale la domiciliu și promovarea conceptelor de Îmbătrânire activă și Comunitate prietenoasă vârstnicilor.   Proiectul se focusează pe 3 direcții: Sporirea accesului la servicii integrate socio-medicale de îngrijire la […]

Află mai mult

Societatea civilă din mediul rural – actor proactiv în furnizarea și dezvoltarea de servicii comunitare și promovarea integrării europene

Perioada de implementare: 01.08.2014 – 31.05.2018 Bugetul proiectului: 74’560 USD Donator: Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul programului “Parteneriate pentru O Societate Civilă Durabilă în Moldova”, administrat de FHI 360 Moldova. Proiectul se concentrează pe consolidarea rețelei ONG-urilor prestatoare de servicii comunitare în zona de Nord a țării. Obiective ale proiectului: Facilitarea parteneriatului […]

Află mai mult
Страница 1 из 212

Parteneri