Tel: +373-231-27674 / E-mail: casmed.md@gmail.com

SĂNĂTATEA ESTE ESENŢA VIEŢII
NOI VĂ AJUTĂM SĂ O MENŢINEŢI

Proiecte

Photovoice – un alt mod de implicare a cetățenilor

Perioada de implementare:  Noiembrie 2019 – Iulie 2020Locul implementării: Raionul Edineț, Rîșcani, Fălești și Drochia.Bugetul total al proiectului:  23.714 EURODonator: Uniunea Europeană, Fundația Konrad Adenauer Obiectiv general: Creşterea nivelului de implicare a tinerilor şi a persoanelor 50+ în rezolvarea problemelor din șase localităţi rurale din Regiunea de Nord. Obiective specifice: O1 – Abilitarea tinerilor şi persoanelor 50+ de […]

Află mai mult

Servicii sociale mai bune

Perioada de implementare: Iulie – Noiembrie 2019Locul implementării: Raionul Edineț și SorocaBugetul total al proiectului: 16 570 EURSuma acordată de către donator: 4 700 EURDonator: Agenția Cehă pentru Dezvoltare, Caritas Cehia, People in Need Proiectul urmărește îmbunătățirea serviciilor sociale de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din raioanele Soroca și Edineț. Proiectul […]

Află mai mult

Extinderea şi consolidarea serviciilor integrate socio-medicale de îngrijiri la domiciliu în raionul Edineţ

Perioada de implementare: Iulie 2019 – Decembrie 2019 Bugetul proiectului: 15,000 EUR Donator: Republica Cehă prin Programul „Cooperarea Cehă de Dezvoltare” Obiectiv general: Îmbunătățirea sănătății și bunăstării persoanelor vulnerabile  (persoanele în vârstă, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități). Obiective specifice: O1. Creșterea accesului la serviciile de îngrijiri integrate socio-medicale la domiciliu pentru persoanele în etate sau cu dizabilități din or. […]

Află mai mult

O nouă cale de promovare a democrației

Perioada de implementare: Iunie 2019 – Februarie 2020 Bugetul proiectului: 9040 USD Donator: Ambasada SUA în Republica Moldova Scopul general al proiectului este de încuraja participarea cetățenilor la procesul de guvernare locală. Obiectivele proiectului sunt:  Creșterea nivelului de participare a cetățenilor din raioanele Fălești și Glodeni; Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la valorile cetățeniei active și a democrației.

Află mai mult

Echitate în sănătate prin responsabilizare socială

Durata proiectului: Mai 2019 – Aprilie 2022 Donator: Biroul de Cooperare al Elveției (SDC) Parteneri: Crucea Roșie din Elveția, AO „Homecare” Budget: 435,022.00 CHF Scopul: Populația din Republica Moldova beneficiază de asistență medicală de calitate, cu protecție financiară adecvată Rezultatele proiectului: Autoritățile responsabile de sănătate oferă asistență medicală echitabilă la nivel local Asigurarea medicală obligatorie […]

Află mai mult

Îmbătrânire Activă și Sănătoasă

Durata proiectului: Aprilie 2019 – Octombrie 2019 Donator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Bugetul proiectului: 12,866.00 EUR Scop: Sporirea gradului de integrare și participare a persoanelor în etate în viața comunităților țintă. Obiective: Sporirea integrării și participării active a persoanelor în vârstă în comunitățile țintă; Facilitarea elaborării planurilor de activitate a grupurilor de seniori; Sprijinirea grupurilor de seniori în implementarea […]

Află mai mult

Acces egal la servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități

Perioada de implementare: 15.01.2019 – 15.11.2020 Bugetul proiectului: 49,972.00 EUR Donator: Comisia Europeană prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova (UE), Fundația Soros-Moldova. Aria: localitățile r. Glodeni. Scop: Îmbunătățirea calității serviciilor sociale prestate persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora. Obiective: Creșterea accesului la serviciul de echipă mobilă a persoanelor cu dizabilități din raionul […]

Află mai mult

Îngrijitor 24/24

Perioada de implementare: August – Noiembrie 2018 Bugetul proiectului: 2 500 EUR Donator: Agenția Cehă pentru Dezvoltare,  Caritas Cehia, People in Need Proiectul urmărește dezvoltarea în raza municipiului Bălți a unui serviciu de supraveghere/îngrijire 24/24 a persoanelor în vârstă. Printre activitățile proiectului se includ: Elaborarea unui plan de afacere socială; Dotarea cu echipament a unui birou; Recrutarea și angajarea […]

Află mai mult

Dezvoltarea serviciului de îngrijiri la domiciliu «CASMED» (Faza a III-a)

Perioada de implementare: 2017-2020 Bugetul proiectului: 2 086 302 CHF Donator: Fundația Elvețiană HEKS Proiectul se află la a treia fază de implementare. Acesta vizează dezvoltarea de servicii integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu în localităţile din zona de Nord a Republicii Moldova. Proiectul urmărește următoarele obiective: Sporirea accesului la servicii integrate socio-medicale de îngrijire la domiciliu […]

Află mai mult
Страница 1 из 212

Parteneri