Tel: +373-231-27674 / E-mail: casmed.md@gmail.com

SĂNĂTATEA ESTE ESENŢA VIEŢII
NOI VĂ AJUTĂM SĂ O MENŢINEŢI

Carte de vizită

MISIUNEA CASMED

Creşterea calităţii vieţii pentru diferite categorii de beneficiari prin dezvoltarea de modele funcționale de servicii sociale și îngrijiri comunitare și consolidarea capacităților actorilor comunitari.

 

VIZIUNE EXTERNĂ CASMED

O comunitate activă, cu acces egal la servicii sociale și îngrijiri comunitare de calitate. 

VIZIUNE INTERNĂ CASMED

AO ”CASMED” se doreşte a fi un centru de excelentă pentru profesionişti din domeniul serviciilor sociale și îngrijirilor comunitare.

 

VALORILE

Demnitate

CASMED respectă drepturile şi demnitatea umană. Interacționează cu beneficiarii într-un mod personalizat și direct. Serviciile CASMED sunt concepute în aşa fel încât să nu creeze dependenţă.

Responsabilitate

CASMED este responsabil față de sine însuși și față de toți beneficiarii serviciilor sale. De asemenea, promovează dezvoltarea responsabilității angajaților față de ei înșiși.

Respect

CASMED recunoaște valoarea fiecărei persoane. Manifestă respect și oferă șanse egale fiecărui beneficiar indiferent de cultură, religie, etnie, orientare sexuală, vârstă, gen, dizabilități.

Calitate

CASMED dezvoltă servicii de calitate conform standardelor de calitate. Adaptează serviciile la nevoile și particularitățile beneficiarului. Aplică măsuri de îmbunătățire continuă a calității serviciilor.

Etica profesională 

CASMED respectă codul profesional de etică, interacționează cu beneficiarii săi într-o manieră onestă, recunoscând și protejând confidențialitatea informațiilor.

Echitate

CASMED oferă şanse egale atât echipei sale, cât şi asistaţilor organizației, perseverând în crearea unui echilibru sănătos. Asigură dreptul de a alege.

Voluntariat

CASMED consideră voluntarii drept resursă valoroasă care ajută Asociaţia să-şi atingă mai eficient şi mai eficace misiunea.

Parteneriat

CASMED abordează holistică problemele beneficiarilor, într-un cadru de parteneriat public – privat. Asociaţia iniţiază parteneriate cu diverși actori comunitari pentru dezvoltarea serviciilor în comunitate.

 

GRUPUL ȚINTĂ ȘI BENEFICIARI:

  • Persoane în etate;
  • Persoane adulte cu dizabilități;
  • Actori comunitari – profesionişti din domeniul serviciilor sociale și medicale, autorităţi publice, ONG-uri, şcoli şi grădiniţe, reprezentanţi mass-media;  
  • Membri ai comunității.

Parteneri